2008-11-30

Bomans Weekblad

Onafhankelijk digitaal opinieblad over werk en leven van de schrijver - voordrachtkunstenaar - columnist - programmamaker Godfried Bomans.

Website : http://members.chello.nl/j.aarts/

FIC123.BE een website met info en cultuur.

2008-11-29

Indische Letteren

Indische Letteren is het tijdschrift met artikelen over de Indische-Nederlandse letterkunde en biedt een platform aan iedereen die interesse heeft voor deze letterkunde.

Website : http://www.indischeletteren.nl/index.html

FIC123.BE een website met info en cultuur.

2008-11-28

Neerlandistiek

Neerlandistiek.nl is een elektronisch wetenschappelijk tijdschrift voor Nederlandse taal- en letterkunde met overzichtsartikelen over delen van het vakgebied alsook besprekingsartikelen.

Website : http://www.neerlandistiek.nl/

FIC123.BE een website met info en cultuur.

2008-11-27

Parmentier

Parmentier is een literair tijdschrift dat viermaal per jaar verschijnt.

Website : http://www.literairtijdschriftparmentier.nl/index.php?id=2

FIC123.BE een website met info en cultuur.

2008-11-26

Letteren - Literaire agenda

Deze website geeft dagelijks actuele informatie over literaire activiteiten en literair nieuws.

Website : http://www.letteren.net/

FIC123.BE een website met info en cultuur.

2008-11-25

Lampas - Tijdschrift voor Nederlandse classici

Lampas is een tijdschrift voor eenieder die zich beroepshalve met de klassieke oudheid bezighoudt.

Website : http://www.verloren.nl/index.php?page=tijdschriften&tijdschrift=23

FIC123.BE een website met info en cultuur.

2008-11-24

Historisch Tijdschrift Groniek

Groniek wijdt zich aan thema's die in het brandpunt van het historisch debat staan. Groniek tracht de wetenschappelijke ambities te verenigen met een toegankelijke stijl door een combinatie van diepgang en leesbaarheid na te streven.

Website : http://www.groniek.nl/nl/Home

FIC123.BE een website met info en cultuur.

2008-11-23

Boekblad

Boekblad brengt nieuws voor het boekenvak.

Website : http://www.boekblad.nl/

FIC123.BE een website met info en cultuur.

2008-11-22

Daidallein

Daidallein is een E-schrift voor neo-maniëristische teksten.

Website : http://www.daidallein.nl/huidig.html

FIC123.BE een website met info en cultuur.

2008-11-21

Anderslezen

Dedicon is een organisatie in Nederland die informatie toegankelijk maakt en informatiekanalen opent voor mensen met een leeshandicap.
Anderslezen.nl biedt o.a. luisterkranten en -tijdschriften, brailleboeken aan.

Website : http://www.anderslezen.nl/catalogus.do?parentId=0&objectId=1

FIC123.BE een website met info en cultuur.

2008-11-20

Luister

Luister is sinds 1952 het klassiek-muziekblad. Het komt met iedere editie met een cd, interviews en verhalen over sterren van vroeger en nu. Luister is een magazine op papier maar ook een online magazine.

Website : http://www.luister.nl/

FIC123.BE een website met info en cultuur.

2008-11-19

Mens en melodie

Mens en melodie is een spiegel van de eigentijdse muziekcultuur. Het biedt ruimte aan denkbeelden over oude, klassieke, hedendaagse en niet-westerse muziek. Al meer dan een halve eeuw is Mens en melodie een gids in de wereld van de muziek.

Website : http://www.mensenmelodie.nl/index.php

FIC123.BE een website met info en cultuur.

2008-11-18

Leidschrift - Historisch Tijdschrift

Leidschrift is een onafhankelijk historisch tijdschrift met als doelstelling het publiceren van artikelen op wetenschappelijk niveau. Hiermee wil de Stichting Leidschrift bijdragen aan de actuele historiografische discussies en een podium geven voor een ieder die de geschiedenis een warm hart toedraagt.

Website : http://www.leidschrift.nl/index.html

FIC123.BE een website met info en cultuur.

2008-11-17

Dans Magazine

Dans Magazine is ontstaan uit Dans en Werelddans. Vanaf heden verschijnen ze samen in het nieuwe fors uitgebreide tijdschrift met volop ruimte voor alle dansvormen.

Website : http://www.dansweb.nl/uitgaves/dans/

FIC123.BE een website met info en cultuur.

2008-11-16

Blend

Blend is een lifestylemagazine voor mensen met meer smaak dan tijd. Muziek, mode, kunst, straat - Blend signaleert, opinieert en inspireert en is de onmisbare gids voor de persoonlijke ontdekkingsreizen door de wonderlijke wereld van de 21ste eeuw.

Website : http://www.blend.nl/home

FIC123.BE een website met info en cultuur.

2008-11-15

Archeologie Magazine

Iedere archeologische vondst vertelt een verhaal en dat verhaal brengt u Archeologie Magazine.

Website : http://www.archeologiemagazine.nl/

FIC123.BE een website met info en cultuur.

2008-11-14

onzeWereld

onzeWereld is hèt Nederlands maandblad over globalisering. Het brengt de belangrijkste mondiale trends en ontwikkelingen op cultureel, maatschappelijk en economische terrein in kaart . Met verrassende en visuele reportages, spraakmakende interviews, diepgravende essays en eigenzinnige columns.

Website : http://onzewereld.nl/index.php?page=6

FIC123.BE een website mety info en cultuur.

2008-11-13

TSEG - Tijdschrift voor Sociale en Economische Geschiedenis

TSEG is een Nederlands-Vlaams tijdschrift en richt zich op de sociale en economische geschiedenis in de brede zin, waarbij de belangstelling uitgaat naar de manier waarop de mensen in het verleden met elkaar omgingen en vorm gaven aan sociale, economische, culturele of politieke patronen.

Website : http://www.tseg.nl/

FIC123.BE een website met info en cultuur.

2008-11-12

Zeegeschiedenis

Tijdschrift voor Zeegeschiedenis verschijnt tweemaal per jaar en wordt uitgegeven door en onder de verantwoordelijkheid van het bestuur van de Nederlandse vereniging voor Zeegeschiedenis.
In het tijdschrift staan artikelen over alle mogelijke maritiem-historische onderwerpen alsook boekbesprekingen en een uitvoerig overzicht van nieuwe boektitels en artikelen op maritiem gebied.

Website : http://www.zeegeschiedenis.nl/tijdschrift.htm

FIC123.BE een website met info en cultuur.

2008-11-11

ROest

ROest is het tijdschrift van de FHKW en de faculteitsvereniging Histartes. Het verbindt studenten met faculteit & maatschappij door opinie en achtergronden te bieden over cultuur, geschiedenis en media. ROest komt vier keer per collegejaar uit en is een uitgave van de Stichting Opossum.

Website : http://www.roestweb.nl/

FIC123.BE een website met info en cultuur.

2008-11-10

Belgisch Tijdschrift voor Nieuwste Geschiedenis

Het tijdschrift bevat bijdragen van meestal jongere vorsers en geeft aldus een kijk op het lopende onderzoek naar de Belgische hedendaagse geschiedenis.

Website : http://www.flwi.ugent.be/btng-rbhc/nl/

FIC123.BE een website met info en cultuur.

2008-11-09

Brood & Rozen

Brood en Rozen is een driemaandelijks wetenschappelijk tijdschrift uitgegeven door Amsab-Instituut voor Sociale Geschiedenis. Het brengt artikels en informatie over recente en historische sociale bewegingen uit binnen- en buitenland.

Website : http://www.brood-en-rozen.be/

FIC123.BE een website met info en cultuur.

2008-11-08

De Parelduiker

De Parelduiker is een literair-historisch tijdschrift, dat een spectaculaire en vaak amusante speurtocht naar de verborgen schatten van de literatuurgeschiedenis biedt.

Website : http://www.lubberhuizen.nl/?id=2

FIC123.BE een website met info en cultuur.

2008-11-07

Artistiek Tijdschrift Ambrozijn

Het Artistiek Tijdschrift Ambrozijn is een algemeen cultureel en artistiek tijdschrift met een open ingesteldheid dat zoveel mogelijk alle facetten van kunst en cultuur aan bod wil laten komen en uitdragen.

Website : http://www.ambrozijn-vzw.be/nieuwe_website/pages/tijdschrift_inleiding.php

FIC123.BE een website met info en cultuur.

2008-11-06

De Papieren Man

Literaire berichtgeving à la carte door Dirk Leyman.
De Papieren Man biedt sinds september 2006 vrijwel dagelijks literaire berichtgeving, met aandacht voor de uithoeken en rafelranden van de Nederlandse en internationale letteren.

Website : http://papierenman.blogspot.com/

FIC123.BE een website met info en cultuur.

2008-11-05

Ballustrada

Ballustrada is een literair tijdschrift dat tweemaal per jaar verschijnt met een uitgave van minstens 100 pagina's. Het wil een podium bieden aan jonge schrijvers, aan minder gekende auteurs met verrassende kwaliteiten en aan een kring van bekende auteurs die zich verbonden voelen aan Ballustrada.

Website : http://www.ballustrada.eu/index.html

FIC123.BE een website met info en cultuur.

2008-11-04

OpSpraak Magazine

BeeldSpraak geeft sinds 1995 het literair tijdschrift OpSpraak Magazine uit dat wordt verspreid in Nederland en België.

Website : http://www.opspraak.net/

FIC123.BE een website met info en cultuur.

2008-11-03

De Contrabas

De Contrabas is een poëzieweblog met degelijke literaire ventilatie.

Website : http://www.decontrabas.com/

FIC123.BE een website met info en cultuur.

2008-11-02

Bunker Hill

Bunker Hill is een literair tijdschrift dat viermaal per jaar verschijnt, en waarin de nadruk ligt op jong Nederlands talent en bijzonder buitenlands werk.

Website : http://www.bunkerhill.nl/

FIC123.BE een website met info en cultuur.

2008-11-01

Boekenkrant

De Boekenkrant brengt het actuele boekenaanbod op een lezenswaardige manier voor het voetlicht. Dit gebeurt onder meer via korte achtergrondartikelen, interviews en boekbesprekingen.

Website : http://www.boekenkrant.com/page1.php?submenu=0e09cd7664cf311c6f93c66a1b06b78c

FIC123.BE een website met info en cultuur.