2009-08-31

Camera Magazine

Camera Magazine bestaat sinds 1986, verschijnt zes keer per jaar en kijkt vanuit een technisch oogpunt tegen de fotografie aan.

Met de komst van steeds meer electronica in de apparatuur, de uitvinding van AutoFocus en daarna de digitale revolutie in de fotografie, is het tijdschrift mee-geëvolueerd tot een van de belangrijkste uitgaven in de fotosector.

Website : http://www.cameranet.nl/index.php

2009-08-30

Stichting Yoors

De Yoors Foundation is gegroeid vanuit aandacht voor het patrimonium en gedachtengoed van het Antwerpse kunstenaargezin Yoors-Peeters. Het gezin Yoors-Peeters woonde in de 20e eeuw in Antwerpen en Londen wordt gekenmerkt door haar openheid naar andere culturen, haar internationalisme en creativiteit, zonder verlies van eigenheid en identiteit.
Moeder Magda Peeters was een bekend vredesactiviste, bevriend met Mahatma Gandhi, met een open geest naar godsdiensten, humanisme en andere culturen. Zoon Jan Yoors leefde onder de zigeuners in Midden-Europa, de Balkan en in Spanje. Hij speelde een voorname rol in het verzet als inlichtingenofficier bij de gealliëerden (Zie New York Times bij zijn overlijden in 1977).
Het gezin en de woning in Antwerpen en Londen werd een belangrijk trefpunt voor mensen die begaan waren met vredesvraagstukken zowel vanuit een godsdienstige overtuiging als vanuit vrijzinnigheid. De familie was ook begaan met de relatie van mens tot de natuur en verdedigde biologische landbouw en gezonde levenstijlen, zonder deze op te willen leggen aan de goegemeente.
Deze website wil daarom openstaan voor communicatie over de banden tussen kunst, persoonlijk beleving en maatschappelijke en sociale bewogenheid naast politieke verantwoordelijkheid over de traditionele grenzen van partijen, ideologieën, godsdiensten en levensovertuigingen heen.
In de hedendaagse maatschpij is kunst een keiharde business in het economische leven van geld verdienen en naam maken. De Foundation wil daarbij terug naar de meer essentiële zaken in het kunstgebeuren en de maatschappij.
Met andere woorden: back to basics.

Website : http://yoorsweb.net/

2009-08-29

Stichting Godecharle

De stichting Godecharle bestaat méér dan 100 jaar. Ze werd gesticht de 15de maart 1871 door Napoléon Godecharle, die ter nagedachtenis aan zijn vader, de beeldhouwer Gilles-Lambert Godecharle, de vorming en de carrière van jonge Belgische beeldhouwers, kunstschilders en architecten wilde begunstigen.
Daartoe wordt door de Stichting de Wedstrijd Godecharle georganiseerd. De weerklank ervan hangt voor alles samen met de waarde van een groot aantal laureaten, waarvan sommigen een internationale faam hebben verworven. Citeren we alleen maar de eerste laureaat van de wedstrijd architectuur: Victor Horta.

Website : http://godecharlenl.archiscab.be/index.php?page=godecharle

2009-08-28

BRUPASS

De cultuur agenda van de stad Brussel.
Tentoonstellingen, podiumkunsten, folklore en tradities, lezingen, debatten,muziek enz......

Website : http://www.brufeest.be/

FIC123.BE een website met info en cultuur.

2009-08-27

Koninklijke Gilde van Vlaamse Antiquairs

Een beroepsvereniging met een lange traditie. De Koninklijke Gilde van Vlaamse Antiquairs groepeert eminente kunst- en antiekhandelaars voornamelijk uit het Vlaamse landsgedeelte. De Koninklijke Gilde werd opgericht in 1922 en is één van de twee beroepsverenigingen in België die wettelijk erkend zijn (door de Raad van State). Haar doelstelling bestaat erin om het beroep van antiquair te beschermen en wettelijk te omkaderen.
De vereniging is er ook voor de kunst- en antiekliefhebber. Ze stelt alles in het werk om de particulier te begeleiden en te beveiligen. Ze waakt dan ook streng over de kwaliteit en de authenticiteit van de koopwaar die door haar leden aan het publiek wordt aangeboden. Slechts na een zeer strenge selectieprocedure kan een antiquair of kunsthandelaar tot de Koninklijke Gilde toegelaten worden.
Vakkennis en scholing van de leden worden zorgvuldig onderzocht en de kunstvoorwerpen en antieke voorwerpen die aangeboden worden, moeten van een hoog niveau en een vlekkeloze kwaliteit zijn. De Koninklijke Gilde timmert ook aan de weg om de kennis inzake antiek te verspreiden: ze verzorgt publicaties, geeft catalogen uit, verzorgt thematentoonstellingen en dies meer.
Ze bekommert zich om bijscholing en verdere opleiding van haar leden. Wanneer de middelen het toelaten, treedt de Koninklijke Gilde ook naar buiten als mecenas en sponsort ze culturele en restauratieprojecten.

Website : http://www.antiekgilde.be/over.html

2009-08-26

Festival van Vlaanderen

Het schitterende architecturaal erfgoed van Vlaanderen biedt bijzonder veel mogelijkheden als infrastructuur voor muzikale evenementen. Al meer dan vijf decennia lang grijpt het Festival van Vlaanderen dit gegeven aan om jong en oud warm te maken voor klassieke muziek.
Door jonge, Vlaamse kunstenaars te ondersteunen en aan de spits te staan van vernieuwende trends, draagt de organisatie bij tot de culturele uitstraling van Vlaanderen. Zeven festivals met internationale uitstraling (in Antwerpen, Brugge, Brussel, Gent, Limburg, Mechelen en Vlaams-Brabant) bouwen op volstrekt eigenzinnige wijze hun eigen activiteiten uit. Met regionale accenten wordt zo het volledige klassieke repertoire van de Middeleeuwen tot heden overspannen, met uitstappen naar traditionele wereldmuziek.
Gebundeld betekent dit een hoogstaand concertaanbod van meer dan 550 voorstellingen en educatieve projecten in meer dan 80 steden en gemeenten: een artistieke, toeristische en economische impuls van formaat.
Van juni tot oktober kunnen bezoekers uit binnen- en buitenland de activiteiten van het Festival van Vlaanderen ontdekken. Het uitzonderlijk rijke aanbod biedt voor elk wat wils!

Website : Festival van Vlaanderen

2009-08-25

Muziekcentrum Vlaanderen

Bescheiden in oppervlakte, maar groots in talent: Vlaanderen heeft tal van muzikale pareltjes te bieden. Van klassieke ensembles als Collegium Vocale of Anima Eterna tot alternatieve rockhelden als dEUS, Soulwax of Zita Swoon; van intieme jazzclubs tot mega-festivals als Rock Werchter of Dranouter Folkfestival; van avantgarde componisten tot internationaal vermaarde podiumbouwers... Er is voor elk wat wils.
Muziekcentrum Vlaanderen wil mee helpen die muzikale rijkdom te ontsluiten. Door het organiseren van promotionele acties in binnen- en buitenland bijvoorbeeld. Maar evengoed door de muzieksector sterker te maken door begeleiding en overleg. En of het nu 12de eeuwse polyfonie is of hypnotiserende electro beats: we maken geen onderscheid in genre, maar leggen wel het accent op professionaliteit.

Website : http://www.muziekcentrum.be/

2009-08-24

August Vermeylen Fonds

Het Vermeylenfonds vzw is erkend door de Vlaamse Gemeenschap als vereniging voor sociaal cultureel volwassenenwerk en groepeert plaatselijke afdelingen, verspreid over Vlaanderen en Brussel. Deze organiseren sociaal-culturele activiteiten in de breedste zin van het woord. Van poëzievoordracht tot concert, van volksspelen tot debat, van tentoonstelling tot toneelvoorstelling, van lokale uitstappen tot internationale culturele reizen,…
Het Vermeylenfonds is ook vertegenwoordigd in allerlei overkoepelende organisaties zoals de Unie voor Vrijzinnige Verenigingen en de Federatie van Organisaties voor Volksontwikkelingswerk. Het werkt ook mee aan de TV-uitzendingen van Lichtpunt. Zelf verzorgt het Vermeylenfonds 12 radio-uitzendingen per jaar uitgezonden op Radio 1 over onderwerpen die het Vermeylenfonds aanbelangen.
Jaarlijks organiseert het ook binnen- en buitenlandse uitstappen en vormingsactiviteiten. Het Fonds verzorgt ook de uitgave van het driemaandelijkse ledenblad De Nieuwe Gemeenschap en tal van regionale tijdschriften.

Website : http://www.vermeylenfonds.be/

2009-08-23

Stichting Lodewijk de Raet

Stichting Lodewijk de Raet werkt reeds sinds 1952 in de traditie van het volkshogeschoolwerk aan het versterken van de mondigheid en de participatie van elke inwoner in Vlaanderen. Persoonlijke ontwikkeling en maatschappelijke verantwoording werden daarbij steeds aan elkaar gekoppeld.
De naam van de organisatie refereert uiteraard naar Lodewijk de Raet (1870-1914), die in zijn tijd het belang beklemtoonde van de democratisering van het onderwijs tot en met de universiteit en de volksontwikkeling.
Ook vandaag nog focust het pluralistisch vormingswerk van Stichting Lodewijk de Raet op het vermogen van ieder van ons om te participeren aan de samenleving en aan de verschillende sociale contexten die er deel van uitmaken.
Op deze twee componenten is het aanbod van Stichting Lodewijk de Raet dan ook gericht. Belangrijk, wat ons betreft, is dat participatie naast einddoel ook een essentieel middel is. En participatie als middel komt er op neer dat deelnemers aan onze vormingsactiviteiten zelf mee instaan voor de formulering van hun leerdoelen en voor de manier waarop deze leerdoelen worden bereikt.

Website : http://www.de-raet.be/vorming/index.php

2009-08-22

Willemsfonds

Het Willemsfonds is de oudste Vlaamse sociaal-culturele vereniging.
Vanuit haar liberaal-vrijzinnige visie op de wereld stimuleert het Willemsfonds de persoonlijke groei van elk individu en werkt het mee aan de verdere uitbouw van een democratische, interculturele samenleving op lokaal, provinciaal en regionaal niveau.
Het Willemsfonds organiseert activiteiten en ontwikkelt initiatieven om zoveel mogelijk mensen in Vlaanderen actief te betrekken bij cultuur in de ruimste zin van het woord.
Leden, afdelingen, verbonden, werkgroepen, besturen én personeel hebben in de realisatie van gelijke kansen in Vlaanderen een verantwoordelijkheid op te nemen en een concrete rol te vervullen.

Website : http://www.willemsfonds.be/content.aspx?l=000

2009-08-21

Davidsfonds

Het Davidsfonds organiseert als grootste Vlaamse cultuurvereniging jaarlijks 10.000 activiteiten. dicht bij de mensen, dankzij 5.500 bestuursleden in meer dan 500 plaatselijke afdelingen. Het bereikt daarmee niet alleen 55.000 leden-gezinnen, maar ook tienduizenden andere belangstellenden. Taal & lezen, geschiedenis en kunst zijn de prioritaire werkterreinen van het Davidsfonds, dat onder meer tekent voor het Groot Nederlands Dictee, de Nacht van de Geschiedenis, cultuurtoeristische zoektochten en reizen…

Website : http://www.davidsfonds.be/index.phtml

2009-08-20

Masereelfonds

Wie zijn wij? Wat willen wij?
Wij zijn een progressieve cultuurvereniging. We dromen ervan dat de mensen ooit van deze wereld samen een plaats maken waar iedereen vrij en gelijk is. Met dat ideaal in het achterhoofd houden wij die wereld kritisch in het oog. Voor ons staat cultuur centraal, maar heel deze samenleving, dus ook de politiek en de economie, is tenslotte met cultuur verweven.
Democratie kan voor ons niet radicaal genoeg zijn. Dat soort van democratie proberen we zelf te beoefenen. Niemand voert bij ons het hoge woord. Van niets of niemand ontvangen we richtlijnen. Absolute onafhankelijkheid, dáár staan we voor.
Onze kritische en democratische opstelling heeft heel veel te maken met de Verlichting. Ook met Marx. Maar kritisch denken gaat verder. Dogma's verwerpen we hoe dan ook. De actualiteit inspireert ons. De wereld waarin we leven, daar houden we ons mee bezig. Mondialisering, oorlogsdreiging, feminisme, bewustwording van de mensen in de derde wereld, milieu, inbreng van migranten, contacten met andere culturen, enzovoort dwingen ons voortdurend tot nieuwe inzichten.
Kortom, we zijn een kritisch, progressief en onafhankelijk cultuurfonds. Niemand gaat hierin zo ver als wij.

Website : http://www.masereelfonds.be/index.php

2009-08-19

Doelbeelden

Doelbeelden maken het gewenste resultaat krachtig duidelijk.
Download de beelden op deze site: gratis en royaltyvrij.Gebruik ze in collages van referentiebeelden, in rapporten of gewoon los.
Raadpleeg de disclaimer.

Website : http://www.doelbeelden.nl/

2009-08-17

ARCAM

ARCAM is als stichting opgericht in 1986 en richt zich met haar activiteiten op Amsterdam en omstreken. ARCAM wil een zo groot mogelijk publiek bereiken om het draagvlak voor de architectuur te verbreden en speelt in op actuele thema's en ontwikkelingen in en om Amsterdam die de aandacht vragen, zodat de discussie over de toekomst voortdurend kan worden gevoerd.ARCAM fungeert ook als coördinatiecentrum en onderhoudt daartoe voortdurend contact met een groot aantal instellingen om bestaande programma's te ondersteunen en op elkaar af te stemmen, en nieuwe activiteiten te initiëren.

Website : http://www.arcam.nl/

2009-08-16

Archipics

Een portal die zich ten doel stelt om architectuur gegevens directer en sneller ter beschikking te stellen van de bouwkundestudent in het algemeen en architectuur-liefhebbers in het bijzonder.

Website : http://archipics.sturb.nl/?ref=startpagina

2009-08-15

Stedebouw & Architectuur

Het vakblad Stedebouw & Architectuur informeert u maandelijks over actuele trends en ontwikkelingen in de bouwsector. Iedere maand belicht het magazine een specifiek bouwsegment, van vloeren, gevels en daken tot en met renovatie, (brand)beveiliging en bouwinnovatie. Deze thematische inhoud wordt in samenhang gepresenteerd met heldere en overzichtelijke bedrijfs- en productinformatie, die u direct in de praktijk kunt gebruiken.

Website : http://www.stedebouwarchitectuur.nl/index.htm?navID=410&recID=65

2009-08-14

Dax

Dax is het Nederlandse vakblad voor en door architecten en bouwkundigen, over de materialisering en detaillering van architectuur.

Website : http://www.dax-magazine.nl/

FIC123.BE een website met info en cultuur.

2009-08-13

Blauwe Kamer

Blauwe Kamer, tijdschrift voor landschapsontwikkeling en stedenbouw, is een uitgave van Stichting Lijn in Landschap. Het tijdschrift volgt een onafhankelijke, kritisch journalistieke koers en hanteert daarbij verschillende genres: interviews, (beeld)reportages, nieuwsberichten, portretten, analyses, kritieken, columns en recensies. Blauwe Kamer bericht over de creatieve impulsen in de ruimtelijke ontwikkeling in Nederland en regelmatig ook over ontwikkelingen in het buitenland.
Blauwe Kamer verschijnt zes maal per jaar, met een oplage van gemiddeld 3000 exemplaren en een gemiddelde omvang van 84 pagina's. Het tijdschrift wordt geheel in full colour gedrukt.

Website : http://www.blauwekamer.nl/

2009-08-12

Antieke Wereld Wonderen

Over de wereld bevinden zich een aantal bouw- of kunstwerken welke in de loop der tijden respect hebben afgedwongen door hun grootte, stijl of betekenis.

Website : http://www.antiekewereldwonderen.nl/index.html

2009-08-11

A10

A10 is an architecture magazine with a European focus.
Six times a year, it presents the latest architecture on the ancient continent.

Website : http://www.a10.eu/

FIC123.BE een website met info en cultuur.

2009-08-10

Vlaams Architectuurinstituut

Het Vlaams Architectuurinstituut (VAi) is het steunpunt voor eigentijdse architectuur dat zowel een breed publiek als professionelen, onderzoekers, de media en de overheid wil sensibiliseren voor kwalitatieve, eigentijdse architectuur. Het VAi verstrekt op allerlei manieren informatie over gebouwen, instellingen, publicaties, tijdschriften, wedstrijden en evenementen.

Website : http://www.vai.be/nl/home/home.asp

FIC123.BE een website met info en cultuur.

2009-08-09

Photokina 2010

Innovation- and trendforum, global platform for business and communication of the whole imaging sector – that’s photokina!
As the leading fair of the branch photokina puts a focus on the image and shows how convergence of different products and technologies determines the dynamics and growth of this market. Images and image technologies decide the quality of modern communication and form an integral part of the technology of today and tomorrow.
Photokina is the only event in the world that offers a comprehensive presentation of all the image media, image technologies and imaging markets with it’s own diversity – for professionals as well as for consumers.

Website : http://www.photokina-cologne.com/index.php

FIC123.BE een website met info en cultuur.

2009-08-08

Constant

Constant is werkzaam in het gebied tussen kunst en media.
Het is een interdisciplinaire werkplaats die zich bezighoudt met de cultuur en ethiek van het web. De artistieke praktijk van Constant wordt geïnspireerd door de manier waarop technologische infrastructuren, data-uitwisseling en software ons dagelijkse leven bepalen. Belangrijke werkterreinen zijn vrije software, alternatieven op auteursrecht en (cyber)feminisme.
Constant organiseert regelmatig workshops, print-parties, wandelingen en ‘Verbindingen/Jonctions’-bijeenkomsten voor een publiek dat houdt van experimenten, discussies en uitwisselingen allerhande.

Website : http://www.constantvzw.org/site/spip.php?page=cn_sommaire&lang=nl

FIC123.BE een website met info en cultuur.

2009-08-07

ABC-Huis

Het ABC-huis is een open, multifunctioneel pand in de Brusselse Noordwijk ingericht voor basisscholen, groepen en families. In het huis vind je een cinema-/theaterzaaltje, verschillende ateliers, een kindvriendelijke keuken, een grote studioruimte en de ABC-kantoren.
Zie, voel, probeer, proef, ontdek...Op alle verdiepingen prikkelen we hart, geest en zintuigen. In de verschillende ateliers liggen hout, metaal, textiel, klei, stoffen en papier te wachten op je verbeelding. De ABC-keuken nodigt uit om in familie-, klasverband of met vriendjes te koken. In de cinemazaal, het crèche-café of de bibliotheek kun je op adem komen.
ABC-huis, Gaucheretplein 13, 1030 Brussel

Website : http://www.abc-web.be/index.php?option=com_content&task=blogcategory&id=27&Itemid=28

2009-08-06

CCNOA

Since its inception in 1998, CCNOA, a multidisciplinary non-for-profit art center located in central Brussels, has specialized in the international presentation of all forms of contemporary non-objective art, notably painting, sculpture, photography, site-specific installation, video, sound art as well as architecture.
Abstract art is one of the most progressive and contemporary concepts of the many artistic visions alive today. It initially aimed to embrace all artistic forms of expression and to integrate them into all aspects of daily life. We expand on this farsighted concept. It revolves around the artists and the public, their questions, needs and aims.
CCNOA is the brainchild of Petra Bungert, former Head of Administration at New York’s P.S.1 Contemporary Art Center and Director of New York-based Petra Bungert Projects (1995-1997) and German artist and curator Tilman. Originating as a concept with humble beginnings, CCNOA has with its partners developed into an influential art center over the past decade.

Website : http://ccnoa.org/?lang=en
2009-08-05

Pantalone

Pantalone verenigt kunstenaars uit verschillende disciplines in creaties die vele vormen kunnen aannemen; van een muzikaal prentenboek tot een multimediale kinderopera of een beeldend concert. Rode draad is de muziek van waaruit Pantalone een wereld vol poëzie, kleur, vorm, beweging en spel wil oproepen, een wereld die zowel kinderen als volwassenen kan beroeren.
De voorstellingen van Pantalone waren onder andere te gast in Nederland, Oostenrijk, Spanje, Italië, Zweden, Finland, Groot-Brittannië en Frankrijk. Luna van de boom en Mijn hart is een pinguïn kenden in april 2005 zelfs hun Amerikaans debuut op Broadway.

Website :http://www.pantalone.be/index.html

FIC123.BE een website met info en cultuur.

2009-08-04

Bains Connective

Bains Connective is an artistic working and presentation space. The multidisciplinary laboratory has recently moved and is now located at the first floor of GC Ten Weyngaert in Vorst/Forest. BC also has a temporary residency at Zennestraat 17 Rue de la Senne in the centre of Brussels.

Website : http://www.bains.be/entrance.php?ccid=0&ctid=0&caid=0

2009-08-03

Beeldenstorm vzw

Beeldenstorm werd opgericht in 1999 en kreeg, dankzij de hulp van de Gemeente Anderlecht, onderdak in de voormalige school Marius Renard.
De ateliers die er zijn ondergebracht vormen een uitvalbasis voor een hele reeks activiteiten. Volgens het Bauhaus-principe willen we door kruisbestuiving van verschillende artistieke disciplines en verschillende culturen vernieuwende producties brengen.
Alle ateliers worden geleid door professionele krachten en worden opgedeeld in een atelier voor professionelen en een atelier voor amateurs. Na een initiatieperiode bestaat de mogelijkheid dat de amateur kan doorschuiven naar het professionele gezelschap. De meeste workshops zijn gratis.

Website : http://www.beeldenstorm.be/

2009-08-02

De Veerman

De naam "De Veerman" is sympbolisch gekozen. Zoals een veerman met zijn schip verschillende oevers verbindt, zo wil De Veerman diverse sectoren met elkaar verbinden, met de kunsten als centraal gegeven. Hij staat garant voor een brede oriëntatie en zal voor zijn tocht de beste experten verzamelen en inzetten.Een veerman verdwijnt ook wel eens op een stille ochtend in de mist. Op zoek naar nieuwe en onbekende oevers. Geluiden verbergen zich en lijken van nergens te komen. Niets is nog zeker en de kleuren vervagen in grijs.Op zulke momenten is het belangrijk goede stuurlui aan boord te hebben die zowel filosofisch, technisch als organisatorisch de dingen kunnen waarmaken, met liefde voor avontuur en ontwikkeling. Zodat de wereld zichzelf kan waarmaken, zonder vooroordelen vooraf ...

De Veerman, een brede kijk op kunsteducatie.
De Veerman wil creativiteit, kunstbeleving, kennis en inzichten in de kunsten stimuleren en dit in relatie tot de ons omringende wereld. Hiertoe ontwikkelt De Veerman kunsteducatieve programma's en methodes, begeleidt kunsteducatieve projecten en processen, maakt publicaties over de theorie en de praktijk van de kunsteducatie, verzorgt opleidingen, werkt mee aan onderzoek en neemt deel aan lokale, nationale en internationale netwerken.

Website : http://www.veerman.be/

FIC123.BE een website met info en cultuur.

2009-08-01

NICC

NICC is een autonome organisatie van en voor professionele beeldende kunstenaars in België die door initiëring, ondersteuning en ontsluiting van de kunstpraktijk de rol en het belang van de kunstenaar vormgeeft en verdedigt.
NICC creëert ruimtes voor interacties, tussen beeldende kunstenaars, de sector en het werkveld van de beeldende kunsten en maatschappij, waarin de rol en het belang van de beeldende kunstenaar en de inpassingsmogelijkheden van kunst in de samenleving zichtbaar worden.

NICC speelt een initiërende rol in de versterking en de zelfontplooiing van de professionele beeldende kunstenaar en de beeldende kunsten.
NICC is aanspreekpunt en spreekbuis voor beeldende kunstenaars en ijvert voor een kwaliteitsvol maatschappelijk en sociaal kader waarin de beeldende kunstenaar (zichzelf en) zijn/haar artistieke praktijk professioneel, zelfstandig en autonoom kan ontwikkelen (of vormgeven).

Website : http://www.nicc.be/