2008-12-31

The Art Server

Magazine uitgegeven door de Koninklijke Vereniging Beeldende Kunstenaars van België. Met een virtuele galerie, artikels, interviews en publicaties.

Website : http://www.theartserver.org/

FIC123.BE een website met info en cultuur.

2008-12-30

kM

kM geeft materiaaltechnische informatie over beeldende kunst en vormgeving.

Website : http://www.tijdschrift-km.eu/

FIC123.BE een website met info en cultuur.

2008-12-29

Kunstlicht

Kunstlicht is een tijdschrift voor beeldende kunst, beeldcultuur en architectuur van de oudheid tot heden. Het geeft (aankomende) kunsthistorici de gelegenheid onderzoeksresultaten te presenteren, teneinde de kunstgeschiedenis bij zowel een ingewijd als breder publiek onder de aandacht te brengen.

Website : http://www.stichtingkunstlicht.nl/

FIC123.BE een website met info en cultuur.

2008-12-28

M9

Tijdschrift voor wetenschap, kunst en cultuur. De artikelen kennen diverse invalshoeken , variërend van beschouwende essays tot prikkelende columns.

Website : http://www.m9magazine.nl/info.php

FIC123.BE een website met info en cultuur.

2008-12-27

Septentrion

Septentrion wil een beeld geven van het literaire, culturele en maatschappelijk leven in Vlaanderen en Nederland het blad besteedt eveneens aandacht aan de relaties tussen de Franstalige en Nederlandstalige wereld en dit sinds 1972.

Website : http://www.onserfdeel.be/nl/uit_septentrion.asp

FIC123.BE een website met info en cultuur.

2008-12-26

En France

Al vijftien jaar lang brengt En France het beste van Frankrijk samen in een stijlvol tijdschrift. Ieder kwartaal krijgt u karakteristieke reportages en praktische informatie over verrassende Franse vakantiebestemmingen, de Franse cultuur, literatuur, mode enz.

Website : http://www.enfrance.nl/index.php

FIC123.BE een website met info en cultuur.

2008-12-25

En Route

En Route is niet het enige Nederlandse blad over Frankrijk. Maar duidelijk wel het meest inhoudelijke en het minst commerciële. Allerlei ontwikkelingen worden belicht: in literatuur, taal, muziek, film, mode en gastronomie. Bovendien is er in ieder nummer uitgebreid aandacht voor de beschrijving van een streek of stad en het uitdiepen van een bijzonder thema.

Website : http://www.enroute-magazine.nl/

FIC123.BE een website met info en cultuur.

2008-12-24

Tzum

Tzum is een literair tijdschrift dat viermaal per jaar verschijnt.

Website : http://www.kleineuil.nl/?pg=tzum

FIC123.BE een website met info en cultuur.

2008-12-23

Urbanmag

Urbanmag is een digitaal cultuurmagazine dat fungeert als forum voor de aspirant-journalist, en de ruimte van 'cultuurjournalistiek' verkent en invult, gebruik makend van de voordelen van het internet.

Website : http://www.urbanmag.be/

FIC123.BE een website met info en cultuur.

2008-12-22

Theatermaggezien

Theatermaggezien omdat theater belangrijk is. Het tijdschrift brengt u diverse info over o.a gezelschappen, boeken, festivals, prijzen, productiehuizen, personalia en veel meer.

Website : http://www.theatermaggezien.net/index.asp

FIC123.BE een website met info en cultuur.

2008-12-21

Isel Magazine

Om de twee maanden brengt Isel Magazine diepgaande portretten van kunstenaars uit uiteenlopende disciplines: schilderkunst, design, architectuur, muziek, theater, mode- en juweelontwerp, beeldhouwkunst en fotografie. In elk portret staat de persoon achter de kunst centraal.

Website : http://www.isel.be/

FIC123.BE een website met info en cultuur.

2008-12-20

Gierik & nieuw Vlaams Tijdschrift

Gierik is in geen enkel opzicht te vergelijken met het ontstaan van de andere literaire tijdschriften.Langzaam groeide het vertrouwen in de kwaliteit van het tijdschrift en dat vertaalde zich in de medewerking van auteurs van een soms onwaarschijnlijk hoog niveau. Kwaliteit, diversiteit en het onvoorspelbare element van de bijdragen zijn nu zowat het handelsmerk van Gierik geworden.

Website : http://users.skynet.be/fa364463/

FIC123.BE een website met info en cultuur.

2008-12-19

Boek-delen

Boek-delen is een uniek tijdschrift voor lezers met een levendige belangstelling voor literatuur.
Praktisch, kritisch en toegankelijk voor iedereen die meer wil weten over boeken, lezers en schrijvers.

Website : http://www.nbdbiblion.nl/?pagina=6951

FIC123.BE een website met info en cultuur.

2008-12-18

Origine

Origine is sinds ruim 15 jaar het kunst-, antiek- en designtijdschrift van Nederland en België.

Website : http://www.origine.nl/

FIC123.BE een website met info en cultuur.

2008-12-17

Dada

Dada is een kunsttijdschrift voor kinderen van 6 tot 106 jaar.

Website : http://www.plint.nl/

FIC123.BE een website met info en cultuur

2008-12-16

Natuurwetenschap & techniek

NWT wetenschapsmagazine publiceert ruim zeventig jaar maandelijks over ontwikkelingen in wetenschap en techniek.

Website : http://www.natutech.nl/00/nt/nl/home/Home.html

FIC123.BE een website met info en cultuur.

2008-12-15

Mister Motley

Mister Motley is een eigenzinnig en informatief tijdschrift voor iedereen die nieuwsgierig is naar hedendaagse beeldende kunst.

Website : http://www.mistermotley.nl/

FIC123.BE een website met info en cultuur.

2008-12-14

Filosofie Magazine

Een tijdschrift met diverse rubrieken zoals: essay, interviews, recensie en reportage.

Website : http://www.filosofiemagazine.nl/00/fm/nl/home/Home.html

FIC123.BE een website met info en cultuur.

2008-12-13

Cultuur & School

Bulletin Cultuur & School wordt eens per twee maanden uitgegeven door Cultuurnetwerk Nederland op initiatief van het ministerie van OCW. Het project Cultuur & School wil de samenwerking tussen culturele instellingen en scholen een impuls geven. Het Bulletin levert hier aan een bijdrage via reportages, beschrijvingen van cultuurprojecten en achtergrondartikelen.

Website : http://www.cultuurplein.nl/bulletin

FIC123.BE een website met info en cultuur.

2008-12-12

Passage

Passage is een digitaal tijdschrift. De bedoeling is dat Passage toegang biedt tot onvermoede informatie. In de artikelen wordt een poging gedaan om verwondering te wekken.

Website : http://www.xs4all.nl/~edjansen/passage/

FIC123.BE een website met info en cultuur.

2008-12-11

Op Ruwe Planken

Op Ruwe Planken is het ruwste literair tijdschrift van Nederland alsook hét blad voor de beginnende dichter en schrijver.

Website : http://www.opruweplanken.nl/

FIC123.BE een website met info en cultuur.

2008-12-10

Komkommer & Kwel

Online literair tijdschrift dat tegenwoordig onregelmatig verschijnt.

Website : http://www.komkommerenkwel.nl/

FIC123.BE een website met info en cultuur.

2008-12-09

Krakatau

Krakatau is het leukste tijdschrift dat zich richt op het belichten en publiceren van Nederlandstalige poëzie.

Website : http://www.krakatau.nl/overkrak.html

FIC123.BE een website met info en cultuur.

2008-12-08

Motief

Motief is het maandblad voor antroposofie van de Antroposofische Vereniging Nederland.
Het brengt een aantal toegankelijke artikelen die een maatschappelijke ontwikkeling belichten, dieper op antroposofie ingaan, een actueel thema als aanleiding nemen, cultuur tot onderwerp hebben en de jongeren aan het woord laten.

Website : http://www.antroposofie.nl/motief/wat_is_motief

FIC123.BE een website met info en cultuur.

2008-12-07

Civis Mundi

Civis Mundi, tijdschrift voor politieke filosofie en cultuur, stelt zich ten doel de bevordering van een wetenschappelijk- verantwoorde bezinning op de grondslagen, grondproblemen, de inrichting en functionering van onze samenleving in nationaal en internationaal verband.

Website : http://www.civismundi.nl/

FIC123.BE een website met info en cultuur.

2008-12-06

Klasse

Klasse voor Leraren is een onderwijsblad van Vlaanderen voor alle leraren, directies, CLB én studenten aan de lerarenopleiding.
Klasse voor Ouders is een tijdschrift voor alle gezinnen met kinderen t/m eerste graad secundair onderwijs.

Website : http://www.klasse.be/index.php

FIC123.BE een website met info en cultuur.

2008-12-05

adREM

adRem is een maandblad van de remonstranten met een informatief karakter met een brede belangstelling voor religie, cultuur, maatschappij en wetenschap.

Website : http://www.remonstranten.org/adrem/

FIC123.BE een website met info en cultuur.

2008-12-04

Fier

Fier is een tijdschrift dat inspireert, prikkelt en informeert op het gebied van vrouwen, gender, religie, levenskunst en spiritualiteit.

Website : http://www.tijdschriftfier.net/index.html

FIC123.BE een website met info en cultuur.

2008-12-03

Ad Rem

Ad Rem is een tijdschrift voor zakelijke communicatie.
Een goede communicatie is belangrijk voor een organisatie, maar toch is die communicatie dikwijls gebrekkig. Voorbeelden daarvan worden geregeld in Ad Rem besproken.

Website : http://www.vvzc.be/adrem.html

FIC123.BE een website met info en cultuur.

2008-12-02

Narthex

Narthex is een tijdschrift voor levensbeschouwing en educatie, daarnaast is er aandacht voor poëzie, beeldende kunst en recent verschenen boeken.

Website : http://www.besturenraad.nl/main_1-5-5.html

FIC123.BE een website met info en cultuur.

2008-12-01

Volzin

Volzin is een opinieblad voor geloof en samenleving, het is de voortzetting van Hervormd Nederland en de Bazuin.

Website : http://www.opiniebladvolzin.nl/

FIC123.BE een website met info en cultuur.

2008-11-30

Bomans Weekblad

Onafhankelijk digitaal opinieblad over werk en leven van de schrijver - voordrachtkunstenaar - columnist - programmamaker Godfried Bomans.

Website : http://members.chello.nl/j.aarts/

FIC123.BE een website met info en cultuur.

2008-11-29

Indische Letteren

Indische Letteren is het tijdschrift met artikelen over de Indische-Nederlandse letterkunde en biedt een platform aan iedereen die interesse heeft voor deze letterkunde.

Website : http://www.indischeletteren.nl/index.html

FIC123.BE een website met info en cultuur.

2008-11-28

Neerlandistiek

Neerlandistiek.nl is een elektronisch wetenschappelijk tijdschrift voor Nederlandse taal- en letterkunde met overzichtsartikelen over delen van het vakgebied alsook besprekingsartikelen.

Website : http://www.neerlandistiek.nl/

FIC123.BE een website met info en cultuur.

2008-11-27

Parmentier

Parmentier is een literair tijdschrift dat viermaal per jaar verschijnt.

Website : http://www.literairtijdschriftparmentier.nl/index.php?id=2

FIC123.BE een website met info en cultuur.

2008-11-26

Letteren - Literaire agenda

Deze website geeft dagelijks actuele informatie over literaire activiteiten en literair nieuws.

Website : http://www.letteren.net/

FIC123.BE een website met info en cultuur.

2008-11-25

Lampas - Tijdschrift voor Nederlandse classici

Lampas is een tijdschrift voor eenieder die zich beroepshalve met de klassieke oudheid bezighoudt.

Website : http://www.verloren.nl/index.php?page=tijdschriften&tijdschrift=23

FIC123.BE een website met info en cultuur.

2008-11-24

Historisch Tijdschrift Groniek

Groniek wijdt zich aan thema's die in het brandpunt van het historisch debat staan. Groniek tracht de wetenschappelijke ambities te verenigen met een toegankelijke stijl door een combinatie van diepgang en leesbaarheid na te streven.

Website : http://www.groniek.nl/nl/Home

FIC123.BE een website met info en cultuur.

2008-11-23

Boekblad

Boekblad brengt nieuws voor het boekenvak.

Website : http://www.boekblad.nl/

FIC123.BE een website met info en cultuur.

2008-11-22

Daidallein

Daidallein is een E-schrift voor neo-maniëristische teksten.

Website : http://www.daidallein.nl/huidig.html

FIC123.BE een website met info en cultuur.

2008-11-21

Anderslezen

Dedicon is een organisatie in Nederland die informatie toegankelijk maakt en informatiekanalen opent voor mensen met een leeshandicap.
Anderslezen.nl biedt o.a. luisterkranten en -tijdschriften, brailleboeken aan.

Website : http://www.anderslezen.nl/catalogus.do?parentId=0&objectId=1

FIC123.BE een website met info en cultuur.

2008-11-20

Luister

Luister is sinds 1952 het klassiek-muziekblad. Het komt met iedere editie met een cd, interviews en verhalen over sterren van vroeger en nu. Luister is een magazine op papier maar ook een online magazine.

Website : http://www.luister.nl/

FIC123.BE een website met info en cultuur.

2008-11-19

Mens en melodie

Mens en melodie is een spiegel van de eigentijdse muziekcultuur. Het biedt ruimte aan denkbeelden over oude, klassieke, hedendaagse en niet-westerse muziek. Al meer dan een halve eeuw is Mens en melodie een gids in de wereld van de muziek.

Website : http://www.mensenmelodie.nl/index.php

FIC123.BE een website met info en cultuur.

2008-11-18

Leidschrift - Historisch Tijdschrift

Leidschrift is een onafhankelijk historisch tijdschrift met als doelstelling het publiceren van artikelen op wetenschappelijk niveau. Hiermee wil de Stichting Leidschrift bijdragen aan de actuele historiografische discussies en een podium geven voor een ieder die de geschiedenis een warm hart toedraagt.

Website : http://www.leidschrift.nl/index.html

FIC123.BE een website met info en cultuur.

2008-11-17

Dans Magazine

Dans Magazine is ontstaan uit Dans en Werelddans. Vanaf heden verschijnen ze samen in het nieuwe fors uitgebreide tijdschrift met volop ruimte voor alle dansvormen.

Website : http://www.dansweb.nl/uitgaves/dans/

FIC123.BE een website met info en cultuur.

2008-11-16

Blend

Blend is een lifestylemagazine voor mensen met meer smaak dan tijd. Muziek, mode, kunst, straat - Blend signaleert, opinieert en inspireert en is de onmisbare gids voor de persoonlijke ontdekkingsreizen door de wonderlijke wereld van de 21ste eeuw.

Website : http://www.blend.nl/home

FIC123.BE een website met info en cultuur.

2008-11-15

Archeologie Magazine

Iedere archeologische vondst vertelt een verhaal en dat verhaal brengt u Archeologie Magazine.

Website : http://www.archeologiemagazine.nl/

FIC123.BE een website met info en cultuur.

2008-11-14

onzeWereld

onzeWereld is hèt Nederlands maandblad over globalisering. Het brengt de belangrijkste mondiale trends en ontwikkelingen op cultureel, maatschappelijk en economische terrein in kaart . Met verrassende en visuele reportages, spraakmakende interviews, diepgravende essays en eigenzinnige columns.

Website : http://onzewereld.nl/index.php?page=6

FIC123.BE een website mety info en cultuur.

2008-11-13

TSEG - Tijdschrift voor Sociale en Economische Geschiedenis

TSEG is een Nederlands-Vlaams tijdschrift en richt zich op de sociale en economische geschiedenis in de brede zin, waarbij de belangstelling uitgaat naar de manier waarop de mensen in het verleden met elkaar omgingen en vorm gaven aan sociale, economische, culturele of politieke patronen.

Website : http://www.tseg.nl/

FIC123.BE een website met info en cultuur.

2008-11-12

Zeegeschiedenis

Tijdschrift voor Zeegeschiedenis verschijnt tweemaal per jaar en wordt uitgegeven door en onder de verantwoordelijkheid van het bestuur van de Nederlandse vereniging voor Zeegeschiedenis.
In het tijdschrift staan artikelen over alle mogelijke maritiem-historische onderwerpen alsook boekbesprekingen en een uitvoerig overzicht van nieuwe boektitels en artikelen op maritiem gebied.

Website : http://www.zeegeschiedenis.nl/tijdschrift.htm

FIC123.BE een website met info en cultuur.

2008-11-11

ROest

ROest is het tijdschrift van de FHKW en de faculteitsvereniging Histartes. Het verbindt studenten met faculteit & maatschappij door opinie en achtergronden te bieden over cultuur, geschiedenis en media. ROest komt vier keer per collegejaar uit en is een uitgave van de Stichting Opossum.

Website : http://www.roestweb.nl/

FIC123.BE een website met info en cultuur.

2008-11-10

Belgisch Tijdschrift voor Nieuwste Geschiedenis

Het tijdschrift bevat bijdragen van meestal jongere vorsers en geeft aldus een kijk op het lopende onderzoek naar de Belgische hedendaagse geschiedenis.

Website : http://www.flwi.ugent.be/btng-rbhc/nl/

FIC123.BE een website met info en cultuur.

2008-11-09

Brood & Rozen

Brood en Rozen is een driemaandelijks wetenschappelijk tijdschrift uitgegeven door Amsab-Instituut voor Sociale Geschiedenis. Het brengt artikels en informatie over recente en historische sociale bewegingen uit binnen- en buitenland.

Website : http://www.brood-en-rozen.be/

FIC123.BE een website met info en cultuur.

2008-11-08

De Parelduiker

De Parelduiker is een literair-historisch tijdschrift, dat een spectaculaire en vaak amusante speurtocht naar de verborgen schatten van de literatuurgeschiedenis biedt.

Website : http://www.lubberhuizen.nl/?id=2

FIC123.BE een website met info en cultuur.

2008-11-07

Artistiek Tijdschrift Ambrozijn

Het Artistiek Tijdschrift Ambrozijn is een algemeen cultureel en artistiek tijdschrift met een open ingesteldheid dat zoveel mogelijk alle facetten van kunst en cultuur aan bod wil laten komen en uitdragen.

Website : http://www.ambrozijn-vzw.be/nieuwe_website/pages/tijdschrift_inleiding.php

FIC123.BE een website met info en cultuur.

2008-11-06

De Papieren Man

Literaire berichtgeving à la carte door Dirk Leyman.
De Papieren Man biedt sinds september 2006 vrijwel dagelijks literaire berichtgeving, met aandacht voor de uithoeken en rafelranden van de Nederlandse en internationale letteren.

Website : http://papierenman.blogspot.com/

FIC123.BE een website met info en cultuur.

2008-11-05

Ballustrada

Ballustrada is een literair tijdschrift dat tweemaal per jaar verschijnt met een uitgave van minstens 100 pagina's. Het wil een podium bieden aan jonge schrijvers, aan minder gekende auteurs met verrassende kwaliteiten en aan een kring van bekende auteurs die zich verbonden voelen aan Ballustrada.

Website : http://www.ballustrada.eu/index.html

FIC123.BE een website met info en cultuur.

2008-11-04

OpSpraak Magazine

BeeldSpraak geeft sinds 1995 het literair tijdschrift OpSpraak Magazine uit dat wordt verspreid in Nederland en België.

Website : http://www.opspraak.net/

FIC123.BE een website met info en cultuur.

2008-11-03

De Contrabas

De Contrabas is een poëzieweblog met degelijke literaire ventilatie.

Website : http://www.decontrabas.com/

FIC123.BE een website met info en cultuur.

2008-11-02

Bunker Hill

Bunker Hill is een literair tijdschrift dat viermaal per jaar verschijnt, en waarin de nadruk ligt op jong Nederlands talent en bijzonder buitenlands werk.

Website : http://www.bunkerhill.nl/

FIC123.BE een website met info en cultuur.

2008-11-01

Boekenkrant

De Boekenkrant brengt het actuele boekenaanbod op een lezenswaardige manier voor het voetlicht. Dit gebeurt onder meer via korte achtergrondartikelen, interviews en boekbesprekingen.

Website : http://www.boekenkrant.com/page1.php?submenu=0e09cd7664cf311c6f93c66a1b06b78c

FIC123.BE een website met info en cultuur.

2008-10-31

Theater Schrift Lucifer

Een digitaal tijdschrift dat openstaat voor discussie en met gegronde argumenten en beeldrijke beschrijvingen het theater in Nederland kritisch beschouwt.

Website : http://www.hoteldramatik.com/indexsmall.php?ID=TSArchive&Magazine=Lucifer

FIC123.BE een website met info en cultuur.

2008-10-30

TM

TM een tijdschrift over theater, muziek en dans.

Website : http://www.theatermaker.nl/default.asp?path=iuqex433

FIC123.BE een website met info en cultuur.

2008-10-29

Goddeau

Goddeau is een magazine over muziek, podium, film, strips, boeken en expo.

Website : http://www.goddeau.com/

FIC123.BE een website met info en cultuur.

2008-10-28

't Koeriertje

Poëzine van Het Prieeltje online sinds 2002 op internet met introducties, poëzie, columms, verhalen en recensies.

Website : http://www.hetprieeltje.net/koeriertje.html

FIC123.BE een website met info en cultuur.

2008-10-27

Leestafel

Een website met info over literatuur, recensies, auteurs, taal en boeken.

Website : http://www.leestafel.info/

FIC123.BE een website met info en cultuur.

2008-10-26

Boekman

Tijdschrift voor kunst, cultuur en beleid. Elk themanummer bevat prikkelende essays en analyses, interviews, columns en de rubriek 'Uitgelicht'.

Website : http://www.boekman.nl/

FIC123.BE een website met info en cultuur.

2008-10-25

Circumplaudo

Circumplaudo is een pretentieloos internettijdschrift voor lezers en schrijvers, maar daarom een niet minder literair platform. Het opzet is het onder de aandacht van een groter publiek brengen van een minder bekend literair talent.

Website : http://www.circumplaudo.nl/start.htm

FIC123.BE een website met info en cultuur.

2008-10-24

Tiecelijn

Tiecelijn is een ongebonden en pluralistisch tijdschrift. Het wil getuigen van het doorleven van Reynaert de vos in het Land van Reynaert en daarbuiten en een forum zijn voor alle "Reynaerdofielen".

Website : http://www.reynaertgenootschap.be/node/28

FIC123.BE een website met info en cultuur.

2008-10-23

Fiëbre

Fiëbre (koorts) is een multidisciplinair platform voor Latijns Amerikaanse culturele activiteiten in Vlaanderen, gedragen door Latijns Amerikanen en Vlamingen.

Website : http://www.fiebre.be/index.htm

FIC123.BE een website met info en cultuur.

2008-10-22

Concept

Concept is een multicultureel digitaal literair tijdschrift.

Website : http://www.conceptcircuit.nl/

FIC123.BE een website met info en cultuur.

2008-10-21

Passionate

Passionate is een tijdschrift dat informeert over nieuwe trends en verschijnselen in de literatuur.

Website : http://www.passionate.nl/

FIC123.BE een website met info en cultuur.

2008-10-20

WeL

Driemaandelijks tijdschrift vol poëzie, essays en zeer veel info over literatuur, journalistiek en audiovisuele media.

Website : http://uwel.allegro.be/tijdschrift.htm

FIC123.BE een website met info en cultuur.

2008-10-19

Plebs

Plebs is een halfjaarlijks literair magazine dat niet alleen fris oogt, maar ook bijzonder pittig smaakt.

Website : http://www.plebs.be/index.php

FIC123.BE een website met info en cultuur.

2008-10-18

Tijdschrift voor Geschiedenis

Het Tijdschrift voor Geschiedenis is het enige Nederlandstalige tijdschrift op historisch gebied dat alle terreinen van de geschiedwetenschap omvat.

Website : http://www.vangorcum.nl/NL_toonTijdschrift.asp?ID=3227

FIC123.BE een website met info en cultuur.

2008-10-17

Hollands Maandblad

Hollands Maandblad is een maandelijks tijdschrift voor litteratuur en politiek sinds 1959.

Website : http://www.hollandsmaandblad.nl/

FIC123.BE een website met info en cultuur.

2008-10-16

SKEPP

SKEPP is het enige skeptische tijdschrift in België dat driemaandelijks verschijnt.

Website : http://www.skepp.be/

FIC123.BE een website met info en cultuur.

2008-10-15

Loewak

Loewak is een literair cultuurmagazine op het Nederlandse internet en maakt deel uit van het Loewak Instituut, een organisatie opgericht om internationaal cultuurbegrip te verspreiden.

Website : http://www.loewak.nl/dutch/

FIC123.BE een website met info en cultuur.

2008-10-14

Vooys

Vooys is een literair-wetenschappelijk tijdschrift over literatuur en zijn raakvlak met het brede veld van de geesteswetenschappen. Vooys biedt een podium aan gevestigde wetenschappers én aanstormend talent.

Website : http://www.tijdschriftvooys.nl/index.html

FIC123.BE een website met info en cultuur.

2008-10-13

De Leeswelp

De Leeswelp is het enige tijdschrift in Vlaanderen dat zich volledig wijdt aan boeken voor jonge mensen, van peuters tot adolescenten. Met kritische recensies, thematische artikels en auteursportretten brengt De Leeswelp maandelijks in kaart wat nieuw en belangwekkend is op de jeugdboekenmarkt.

Website : http://www.vlabinvbc.be/?navigatieid=11

FIC123.BE een website met info en cultuur.

2008-10-12

De Leeswolf

De Leeswolf is een maandelijks boekentijdschrift met een waaier van artikels, recensies, auteursportretten en thematische stukken.

Website : http://www.vlabinvbc.be/?navigatieid=10

FIC123.BE een website met info en cultuur.

2008-10-11

8Weekly

8Weekly is in de loop der jaren uitgegroeid tot één van de grootste Nederlandstalige cultuurmagazines op internet, het biedt dagelijks een gevarieerde mix van artikelen, reportages en recensies over film, muziek, literatuur, theater en beeldende kunst aan.

Website : http://www.8weekly.nl/index.php

FIC123.BE een website met info en cultuur.

2008-10-10

Faro

Faro verschijnt viermaal per jaar en richt zich tot het brede cultureel-erfgoedveld in Vlaanderen.
Faro wil via actuele bijdragen en een (ver)frisse(nde) vormgeving bijdragen tot de verspreiding van kennis en praktijkervaring op het vlak van roerend en immaterieel cultureel erfgoed en de cultuur van alledag.

Website : http://www.faronet.be/tijdschrift

FIC123.BE een website met info en cultuur.

2008-10-09

Oog

Oog in oog met kunst en geschiedenis, dit is het thema van het tijdschrift van het Rijksmuseum van Amsterdam.

Website : http://www.oogmagazine.nl/index.php?pid=1

FIC123.BE een website met info en cultuur.

2008-10-08

Weirdo's

Het literair (k)wartaalschrift Weirdo's verschijnt al sinds 1986. Het blad wil het oh zo kleine literaire wereldje in Vlaanderen en Nederland wijzen op de relativiteit van de al de narcistische pogingen om de massa aan te zetten tot het lezen van de navel-literatuur. Een beetje lager dan de navel gaat een nieuwe wereld open die het tijdschrift stem wil geven.

Website : http://hbrouns.cdenv.be/cultuur/weirdo/weirdo.htm

FIC123.BE een website met info en cultuur.

2008-10-06

Schoon Schip

Schoon Schip is een Vlaams- Nederlands literair en cultureel tijdschrift dat vier maal per jaar verschijnt.

Website : http://users.telenet.be/francois.vermeulen1/schoon_schip.htm

FIC123BE een website met info en cultuur.

2008-10-05

Meander

Meander is een site vol van literatuur met gedichten, verhalen, poëzierecensies, interviews en veel meer.

Website : http://meandermagazine.net/

FIC123.BE een website met info en cultuur.

2008-10-04

Onze Taal

Is het enige tijdschrift in Nederland waarin deskundig én op een prettig leesbare manier over alle aspecten van de taal geschreven wordt.

Website : http://www.onzetaal.nl/ot/index.php

FIC123.BE een website met info en cultuur.

2008-10-03

Tableau

Tableau is een fine arts magazine die reeds 30 jaar bestaat met informatie over tentoonstellingen in musea en galeries, beurzen, veilingen, boeken... kortom alles wat men moet weten over beeldende kunst, antiek en design.

Website : http://www.tableaufineartsmagazine.nl/

FIC123.BE een website met info en cultuur.

2008-10-02

Kunstbeeld

Kunstbeeld informeert u over de ontwikkelingen in binnen- en buitenland op het gebied van de hedendaagse en moderne kunst. Het tijdschrift verschijnt tien keer per jaar en biedt interviews met toonaangevende of vernieuwende kunstenaars, achtergrondverhalen, opiniërende bijdragen en recensies van nationale en internationale tentoonstellingen.

Website : http://www.kunstbeeld.nl/00/kb/nl/home/Home.html

FIC123.BE een website met kunst en cultuur.

2008-10-01

Kunstschrift

Een tweemaandelijks tijdschrift over kunst en geschiedenis.
Elk nummer heeft een eigen onderwerp, uit de kunstgeschiedenis van de oudheid tot op heden.
De doelstelling is een geïnteresseerd publiek onderhoudend te vertellen wat de moeite waard kan zijn aan beeldende kunst en op hoeveel manieren je er naar kunt kijken.

Website : http://www.kunstschrift.nl/home/

FIC123.BE een website met info en cultuur.

2008-09-30

Hollands Diep

Het leukste culturele tijdschrift van Nederland.
Het beste nieuwe tijdschrift van het jaar, winnaar van de Mercur Lancering van het jaar 2007.
Een cultuurtijdschrift dat de kwaliteit van het beeld net zo belangrijk vindt als die van de tekst.

Website : http://www.hollandsdiep.nl/

FIC123.BE een website met info en cultuur.

2008-09-29

Schrijven

Schrijven Magazine biedt elke twee maanden nieuws en achtergronden, informatie en inspiratie, tips en trucs voor iedereen die plezier heeft in schrijven.

Website : http://www.schrijvenonline.org/

FIC123.BE een website met info en cultuur.

2008-09-28

De Gids

De Gids, opgericht in 1837, is het oudste literaire en algemeen culturele tijdschrift van Nederland en een van de langstbestaande tijdschriften van deze soort ter wereld.
De Gids besteedt aandacht aan literatuur, filosofie, sociologie, beeldende kunst, politiek, wetenschap en geschiedenis. Het tijdschrift verschijnt maandelijks en brengt essays over actuele politieke, historische en culturele onderwerpen.

Website : http://www.literairtijdschrift-degids.nl/boekboek/show

FIC123.BE een website met info en cultuur.

2008-09-27

Lava

Literair Tijdschrift Lava publiceert al dertien jaar de beste teksten van de nieuwste generatie acteurs. Lava staat elk nummer vol met werk van Nederlandstalige schrijvers en dichters die recentelijk zijn doorgebroken in het professionele circuit of kwaliteit in huis hebben om dat te doen.

Website : http://www.lavaliterair.nl/overlava.html

FIC123.BE een website met info en cultuur.

2008-09-26

Frame

Frame is een tweejaarlijks tijdschrift voor literatuurwetenschap dat sinds twintig jaar wordt beheerd en uitgegeven door (oud-) studenten literatuurwetenschap en literatuurtheorie, voornamelijk afkomstig van de Universiteit van Utrecht.

Website : http://www.let.uu.nl/alw/frame/ne/index.shtml

FIC123.BE een website met info en cultuur.

2008-09-25

Muziek & Woord

Muziek & Woord is het programmablad van Klara, de cultuurradio van VRT.
Maandelijks geeft dit magazine een gedetailleerd overzicht van de Klara-programma's en een selectie van het beste uit het Canvas-aanbod alsook artikels over muziek en culturele onderwerpen die op Klara of Canvas aan bod komen.

Website : http://radio.klara.be/radio/muziekenwoord.php

FIC123.BE een website met info en cultuur.

2008-09-24

De Gekooide Roos

Online tijdschrift voor literatuur en poëzie. De Gekooide Roos is sinds 2001 een E-zine geworden.

Website : http://www.degekooideroos.nl/

FIC123.BE een website met info en cultuur.

2008-09-23

2008-09-22

Het Liegend Konijn

Het Liegend Konijn is een tijdschrift voor hedendaagse Nederlandstalige poëzie.
Twee keer per jaar brengt het blad, niet eerder gepubliceerde Nederlandstalige poëzie.

Website : http://www.hetliegendkonijn.be/

FIC123.BE een website met info en cultuur.

2008-09-21

Digther

Digther is een driemaandelijks blad waarin dichters, schrijvers en theatermakers het woord nemen en dit in de meest brede betekenis.

Website : http://users.skynet.be/DIGTHER/index.htm

FIC123.BE een website met info en cultuur.

2008-09-20

DW B

DW B staat voor Dietsche Warande & Belfort waarvan het eerste nummer verscheen in 1855 en is daarmee het tweede oudste cultureel tijdschrift uit het Nederlandse taalgebied.

Website : http://www.dwb.be/dwb/home.html

FIC123.BE een website met info en cultuur.

2008-09-19

De Revisor

Dit letterkundig tijdschrift voor Nederland en Vlaanderen neemt een tamelijk elitair en tot nu toe een onaangevochten standpunt in over wat 'literatuur' is.

Website : http://www.revisor.nl/

FIC123.BE een website met info en cultuur

2008-09-18

Oikos

Oikos bestrijkt een breed spectrum aan thema's zoals: milieu en consumptie, arbeid en sociale zekerheid, ruimte en stedelijkheid, globalisering, cultuur, migratie en multiculturaliteit, ecologische economie en politieke theorie.

Website : http://www.oikos.be/component/option,com_frontpage/Itemid,1/

FIC123.BE een website met info en cultuur

2008-09-17

Revolver

Revolver wordt al jarenlang beschouwd als een belangrijk literair tijdschrift in Vlaanderen.
Sinds 1968 literair & beeldend on the road met poëzie, essay en proza.

Website : http://www.revolver-literair.be/

FIC123.BE een website met info en cultuur.

2008-09-16

Zacht Lawijd

Zacht Lawijd besteedt als literair-historisch tijdschrift aandacht aan de negentiende- en twintigste-eeuwse literatuur in Vlaanderen en Nederland. Het tijdschrift verschijnt vier keer per jaar in nauwe samenwerking met het AMVC-Letterhuis, Antwerpen en het Letterkundig Museum, Den Haag.

Website : http://www.zachtlawijd.be/

FIC123.BE een website met info en cultuur.

2008-09-15

Yang

Het Vlaamse tijdschrift Yang wordt al jaren beschouwd als een van de belangrijkste literaire en cultuurkritische bladen in het Nederlandse taalgebied.
Yang is een tijd-schrift en een strijd-schrift.

Website : http://www.yangtijdschrift.be/

FIC123.BE is een website met info en cultuur.

2008-09-14

Streven

Literatuur, kunst, film, theater en andere domeinen komen ter sprake in dit cultureel maatschappelijk maandblad voor Vlaanderen en Nederland.

Website : http://www.streventijdschrift.be/

FIC123.BE een website met info en cultuur

2008-09-13

Rekto : Verso

Een gratis tweemaandelijks tijdschrift voor kunstkritiek.

Website : http://www.rektoverso.be/

FIC123.BE een website met info en cultuur.

2008-09-12

Poëziekrant

De poëziekrant is een tweemaandelijks tijdschrift dat u dichter bij dichters brengt.
Een blad voor poëzie, over poëzie.

Website : http://www.poeziecentrum.be/poeziekrant/Poeziecentrum%20-%20Poeziekrant.htm

FIC123.BE een website met info en cultuur.

2008-09-11

Ons Erfdeel

Vlaams-Nederlands cultureel tijdschrift bevat, naast beschouwingen over literatuur, beeldende kunsten, muziek, theater en film, ook artikelen over uiteenlopende maatschappelijke verschijnselen in Vlaanderen en Nederland. Het blad besteedt eveneens aandacht aan taal- en cultuurpolitieke activiteiten.

Website : http://www.onserfdeel.be/nl/uit_onserfdeel.asp

FIC123.BE een website met info en cultuur.

2008-09-10

Met Andere Zinnen

In Met Andere Zinnen, of MAZ in 't kort, leggen jonge hongerige schrijvers vier maal per jaar hun zinnen bloot, hun verbeelding weerspiegeld in grafisch enthousiasme.

Website : http://www.metanderezinnen.com/

FIC123.BE een website met info en cultuur.

2008-09-09

Kunsttijdschrift Vlaanderen

Dit tweemaandelijks tijdschrift voor kunst en cultuur bevat naast een themagedeelte ook een aantal vaste rubrieken: Poëtisch Bericht, de vertaalrubriek Transit, bijdragen over het actuele kunstleven en een reeks boekbesprekingen.

Website : http://www.kunsttijdschriftvlaanderen.be/

FIC123.BE een website met info en cultuur.

2008-09-08

Het trage vuur

Het trage vuur, een tijdschrift voor Chinese literatuur, wil een gids zijn die de Vlaamse en Nederlandse literatuurliefhebbers in hun eigen taal rondleidt door het Chinese literaire landschap.

Website : http://www.tragevuur.com/

FIC123.BE een website met info en cultuur.

2008-09-07

Gagarin

Gagarin de kunstenaars in hun eigen woorden is een zesmaandelijks kunsttijdschrift, volledig gewijd aan speciaal geschreven en niet eerder gepubliceerde teksten van beeldende kunstenaars die vandaag, waar ook ter wereld werken.

Webside : http://www.gagarin.be/

FIC123.BE een website met info en cultuur.

2008-09-06

Freespace Nieuwzuid

Nieuwzuid is een driemaandelijks tijdschrift voor cultuurkritiek en amusement.
Het onderwerpt, nummer na nummer, courante discoursen in de literatuur en de cultuur maar ook daarbuiten aan kritische analyses.

Website : http://www.nieuwzuid.be/

FIC123.BE een website met info en cultuur.

2008-09-05

Etcetera

Etcetera positioneert zich als generaliserend tijdschrift over podiumkunsten.
Dans, theater, muziektheater, opera, performance komen aan bod in dit tweemaandelijks tijdschrift.

Website : http://e-tcetera.be/index.php?uptaal=1

FIC123.BE een website met info en cultuur.

2008-09-04

De Witte Raaf

De Witte Raaf is een gratis tweemaandelijkse meeneemkunstkrant met o.a kunstkritische en -filosofische essays en besprekingen van tentoonstellingen alsook publicaties met betrekking tot plastische kunsten, architectuur, fotografie en audio-visuele media.

Website : http://www.dewitteraaf.be/

FIC123.BE een website met info en cultuur.

2008-09-03

Deus ex Machina

Deus ex Machina brengt nieuwe literatuur uit binnen- en buitenland met bijzondere aandacht voor jonge en/of debuterende auteurs en vertalers en is ook gespitst op evoluties in andere kunsttakken, zoals fotografie en beeldende kunst.

Website : http://www.deusexmachina.be/algemeen/

FIC123.BE een website met info en cultuur.

2008-09-02

Filmmagie

Tien maal per jaar schrijft Filmmagie over film en dvd.
Filmmagie volgt en overstijgt de actualiteit via besprekingen, dossiers, intervieuws en festivalverslagen. Daarnaast heeft Filmmagie ook oog voor soundtracks, boeken, digitale ontwikkelingen, cinematrends en de arthouseproblematiek.

Website : http://www.filmmagie.be/

FIC123.BE een website met info en cultuur

2008-09-01

A Prior Magazine

A Prior Magazine verschijnt tweemaal per jaar en belicht telkens het oeuvre van een Belgische of Nederlandse kunstenaar in een bredere context van kunst discours en praktijk.

Website :http://www.aprior.org/

FIC123.BE een website met info en cultuur.