2008-11-13

TSEG - Tijdschrift voor Sociale en Economische Geschiedenis

TSEG is een Nederlands-Vlaams tijdschrift en richt zich op de sociale en economische geschiedenis in de brede zin, waarbij de belangstelling uitgaat naar de manier waarop de mensen in het verleden met elkaar omgingen en vorm gaven aan sociale, economische, culturele of politieke patronen.

Website : http://www.tseg.nl/

FIC123.BE een website met info en cultuur.