2008-12-13

Cultuur & School

Bulletin Cultuur & School wordt eens per twee maanden uitgegeven door Cultuurnetwerk Nederland op initiatief van het ministerie van OCW. Het project Cultuur & School wil de samenwerking tussen culturele instellingen en scholen een impuls geven. Het Bulletin levert hier aan een bijdrage via reportages, beschrijvingen van cultuurprojecten en achtergrondartikelen.

Website : http://www.cultuurplein.nl/bulletin

FIC123.BE een website met info en cultuur.