2008-12-08

Motief

Motief is het maandblad voor antroposofie van de Antroposofische Vereniging Nederland.
Het brengt een aantal toegankelijke artikelen die een maatschappelijke ontwikkeling belichten, dieper op antroposofie ingaan, een actueel thema als aanleiding nemen, cultuur tot onderwerp hebben en de jongeren aan het woord laten.

Website : http://www.antroposofie.nl/motief/wat_is_motief

FIC123.BE een website met info en cultuur.