2008-12-07

Civis Mundi

Civis Mundi, tijdschrift voor politieke filosofie en cultuur, stelt zich ten doel de bevordering van een wetenschappelijk- verantwoorde bezinning op de grondslagen, grondproblemen, de inrichting en functionering van onze samenleving in nationaal en internationaal verband.

Website : http://www.civismundi.nl/

FIC123.BE een website met info en cultuur.