2008-12-29

Kunstlicht

Kunstlicht is een tijdschrift voor beeldende kunst, beeldcultuur en architectuur van de oudheid tot heden. Het geeft (aankomende) kunsthistorici de gelegenheid onderzoeksresultaten te presenteren, teneinde de kunstgeschiedenis bij zowel een ingewijd als breder publiek onder de aandacht te brengen.

Website : http://www.stichtingkunstlicht.nl/

FIC123.BE een website met info en cultuur.