2008-09-16

Zacht Lawijd

Zacht Lawijd besteedt als literair-historisch tijdschrift aandacht aan de negentiende- en twintigste-eeuwse literatuur in Vlaanderen en Nederland. Het tijdschrift verschijnt vier keer per jaar in nauwe samenwerking met het AMVC-Letterhuis, Antwerpen en het Letterkundig Museum, Den Haag.

Website : http://www.zachtlawijd.be/

FIC123.BE een website met info en cultuur.