2008-09-01

A Prior Magazine

A Prior Magazine verschijnt tweemaal per jaar en belicht telkens het oeuvre van een Belgische of Nederlandse kunstenaar in een bredere context van kunst discours en praktijk.

Website :http://www.aprior.org/

FIC123.BE een website met info en cultuur.